O fondu

O fondu Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Czech Investment Fund SICAV, a.s. je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je AMISTA investiční společnost, a.s., která je oprávněna obhospodařovat a provádět administraci fondu. Czech Investment Fund SICAV, a.s. je zvláštním typem akciové společnosti upraveným v ust. § 154 až 169 ZISIF, jenž je dle ZISIF přípustný pouze pro investiční fondy.

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 18. 3. 2014 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19621.

Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5.

Povinně zveřejňované informace o fondu naleznete na https://www.amista.cz/povinne-informace/czinfu

Sídlo fondu

Počernická 272/96

Praha 10

027 89 027
DIČ CZ02789027
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Zajímá Vás více o pronájmu našich nebytových prostor? Pošlete nám dotaz, rádi Vám jej zodpovíme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený v souladu s ustanovením čl. 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)